Privacy & Cookie Policy Wens Ambulancezorg (laatst aangepast op 11.06.2020) 

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Wens Ambulancezorg vzw, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Sint-Medardusstraat 22 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0561.785.002 (hierna: “Wens Ambulancezorg”). 

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.wensambulancezorgvzw.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon en/of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. 

Inhoudsopgave 

Artikel   1 – Welke gegevens we over u verwerken 

Artikel   2 – Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken 

Artikel   3 – Hoe we uw persoonsgegevens delen met derden 

Artikel   4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren 

Artikel   5 – Uw rechten 

Artikel   6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen 

Artikel   7 – Cookies 

Artikel 1 Welke gegevens we over u verwerken 

 1. Wens Ambulancezorg verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om: 
 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website; 
 • Categorie 2, via één van de invulformulieren op onze Website (contactformulier, formulier voor wensaanvraag, formulier als vrijwilliger of steunformulier): uw naam en voornaam, e-mail, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld; 
 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft; 
 • Categorie 4, bij het invullen van het intakeformulier en het uitvoeren van de wensaanvraag: uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over familieleden, medische gegevens en foto’s en beeldmateriaal;  
 • Categorie 5, bij het opgeven als vrijwilliger: uw naam en voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw gezinssituatie, beroep en opleiding. 
 1. Wens Ambulancezorg kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen: 

a. door het gebruik van de Website; 

b. bij telefonisch contact;  

c. bij het gebruik van cookies en gelijkaardige technieken, voor de bepalingen hieromtrent zie artikel 7 van de privacy & cookie policy.  

Artikel 2 Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken 

 1. Algemene doeleinden: 

Wens Ambulancezorg zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor: 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en voor marketingdoeleinden van derden om u relevante gerichte advertenties te tonen, waaruit de identiteit van specifieke personen niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website; 
 • Categorie 2 en 3: het opvolgen van uw vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact; 
 • Categorie 4: het uitvoeren van uw wensaanvraag met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waar u om verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is. De medische gegevens zijn nodig voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene tijdens de uitvoering van de wensaanvraag, zodat de vrijwilliger de correcte medische begeleiding kan bieden. Foto’s of beeldmateriaal gebruiken wij enkel met uw expliciete, voorafgaande toestemming. 
 • Categorie 5: de beoordeling of u geschikt bent als vrijwilliger met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om uw competenties na te gaan en u verder te contacteren voor het uitvoeren van een wensaanvraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.   
 1. Direct marketing: 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als u een van onze bestaande klanten bent. 

U kan uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven.  Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail. 

Artikel 3 Hoe we uw persoonsgegevens delen met derden 

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming. 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wens Ambulancezorg zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan. 

Artikel 4 Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren 

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  

Uw gegevens bij het leveren van financiële steun moeten om wettelijke redenen minstens 10 jaar worden bewaard.  

Wij bewaren uw persoonsgegevens als vrijwilliger zolang er een contractuele relatie bestaat tussen vrijwilliger en Wens Ambulancezorg en gedurende een periode van 5 jaar volgend op het einde van de tewerkstelling om de continuïteit te behouden van onze dienstverlening en omwille van aansprakelijkheidsredenen. 

De documenten aangaande uw medische situatie worden bewaard voor de termijn van de wettelijke verplichting van artsen omwille van aansprakelijkheidsredenen. 

Artikel 5 Uw rechten 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@wens-ambulancezorg.be, per post naar 3700 Tongeren, Sint-Medardusstraat 22 of via het contactformulier op onze website.  

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35  

1000 Brussel  

Tel : +32 (0)2 274 48 00  

contact@apd-gba.be.   

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding. 

Artikel 6 Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen 

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Wens Ambulancezorg aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Artikel 7 Cookies 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. 

Onze Website gebruikt de volgende cookies:  

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden: 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.  

Naam Domein Functie Bewaartijd 
et_pb_ab_view_page_13  www.wensambulancezorgvzw.be  Functionele cookie  1 dag 

Marketing  cookies 

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien. 

Naam Domein Functie Bewaartijd 
test_cookie  doubleclick.net  Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website heeft bezocht. 0 dagen 
IDE doubleclick.net  Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website heeft bezocht. 390 dagen 
GPS youtube.com  YouTube is een door Google beheerd platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video’s die zijn ingesloten in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan websitebezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites. 0 dagen 
VISITOR_INFO1_LIVE  youtube.com  Deze cookie wordt door Youtube ingesteld om de weergave van ingesloten video’s bij te houden 180 dagen 
YSC youtube.com  YouTube is een door Google beheerd platform voor het hosten en delen van video’s. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via video’s die zijn ingesloten in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties weer te geven aan websitebezoekers op een breed scala van hun eigen en andere websites.  0 dagen 
NID .google.com Google gebruikt cookies zoals NID om te helpen bij het aanpassen van advertenties op Google-eigenschappen, zoals Google Search. We gebruiken dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website vna een adverteerder te onthouden. Dit helpt ons om u aangepaste advertenties te tonen op Google. 183 dagen 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google). Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.  

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@wens-ambulancezorg.be, per post naar 3700 Tongeren, Sint-Medardusstraat 22 of via het contactformulier op onze Website. 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.  

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.